DO UDOWODNIENIA „CZAS TO PAN JÓZEF”. Trening kreatywności na podstawie „Trening kreatywności” Krzysztofa J. Szmidta

DO UDOWODNIENIA „CZAS TO PAN JÓZEF”. Trening kreatywności na podstawie „Trening kreatywności” Krzysztofa J. Szmidta

 

Cel:

Rozwijanie umiejętności twórczego myślenia.

Program szkolenia:
1.  Kreatywność – wyjaśnienie pojęcia
2.  Rozgrzewka twórcza
3.  Twórcze widzenie świata – ćwiczenie myślenia pytajnego
4.  Twórcze łączenie – ćwiczenie myślenia kombinacyjnego
5.  Twórcze przekształcanie – ćwiczenie myślenia transformacyjnego
6.  Kreatywność zaawansowana – metody twórczego rozwiązywania problemów

Forma szkolenia: stacjonarne

Prowadzący:

Nauczyciel dyplomowany, były dyrektor szkoły, główny specjalista ds. organizacji rozwoju edukacji w powiecie gnieźnieńskim w latach 2013 – 2015. Egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu w zawodzie sprzedawca i technik handlowiec. Trener, coach, doradca zawodowy. Kierownik ds. organizacji studiów podyplomowych /wykładowca Instytutu Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie. Realizator ogólnopolskiego programu „Szkoła dla rodziców i wychowawców”. Praktyk The Coaching Maps. Trener współpracujący z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie w ramach projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym, kompleksowym wspomaganiu szkół”. Certyfikowany trener i specjalista z zakresu postępowania w sytuacji zagrożenia w placówkach oświatowych, prowadzący szkolenia w ramach  projektu pilotażowego MEN „Bezpieczna szkoła. Bezpieczna przyszłość“. Edukator w projekcie MEN Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa. Trener w projekcie MEN „Forum kadry wspomagania oświaty” oraz w projekcie MEN „Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do kadr zarządzających placówek oświatowych w województwie wielkopolskim”. Specjalizuje się w szkoleniach z kompetencji miękkich. Ukończyła studia wyższe magisterskie w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na wydziale Zarządzania oraz studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne z zakresu: organizacji i zarządzania oświatą, pedagogiki sztuki, doradztwa zawodowego i coachingu, a także kursy trenerskie doskonalące warsztat.

Czas trwania oraz cena szkolenia uzgadniane są indywidualnie z klientem.