Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia.

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia.

Cele szkolenia

 1. Podniesienie umiejętności planowania pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z uwzględnienie sposobów dostosowania wymagań edukacyjnych.
 2. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

  Treści programowe:
 3. Dostosowanie wymagań edukacyjnych w aktach prawnych.
 4. Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 5. Cel i obszary dostosowania wymagań.
 6. Typy i charakterystyka specyficznych trudności w uczeniu się.
 7. Dostosowanie aktualnego programu kształcenia ogólnego do potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony

  Czas trwania oraz cena szkolenia uzgadniane są indywidualnie z klientem.