Dyslektyczny styl poznawczy – praca z uczniem z dysleksją.

Dyslektyczny styl poznawczy – praca z uczniem z dysleksją.

Cele:
1.  Nauczyciel wie czym jest dysleksja i zna jej objawy.
2.  Nauczyciel zna przyczyny dysleksji.
3.  Nauczyciel potrafi wyjaśnić na czym polega dyslektyczny styl poznawczy.
4.  Nauczyciel zna wybrane metody pracy z uczniem z dysleksją.
5.  Nauczyciel zna etapy diagnozy dysleksji.

 

Program:
1.  Czym jest dysleksja? Przyczyny dysleksji. Objawy dysleksji.
2.  Typy dysleksji.
3.  Dyslektyczny  styl poznawczy – budowa mózgu dyslektyków.
4.  Diagnoza dysleksji.
5.  Metodyka pracy z uczniem z dysleksją.
6.  Wybrane metody  pracy z uczniem dyslektycznym.
7.  Prawa i obowiązki uczniów z dysleksją.

 

Forma szkolenia:   stacjonarne lub zdalne

 

Prowadzący:  
pedagog specjalny z 16-letnim doświadczeniem zawodowym, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny i TUS, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta ręki, trener, doradca metodyczny w zakresie kształcenia specjalnego.

 

Czas trwania oraz cena szkolenia uzgadniane są indywidualnie z klientem.