Efektywne i skuteczne rozwiązania w budowaniu dobrych relacji z rodzicami.

Efektywne i skuteczne rozwiązania w budowaniu dobrych relacji z rodzicami.

Cele

1. Podniesienie kompetencji w zakresie efektywnej współpracy z rodzicami.
2. Rozwijanie umiejętności w zakresie rozpoznawania postaw i typów rodziców.
3. Doskonalenie umiejętności budowania współpracy z rodzicami w kontekście wymagań państwa.
4. Kształtowanie umiejętności wyrażania i rozumienia różnych punktów widzenia.

Program

1. Współpraca z rodzicami a wymagania państwa.
2. Analiza czynników wpływających na efektywną współpracę z rodzicami. Zdefiniowanie problemów.
3. Pojęcie trudnej i roszczeniowej postawy. Zdefiniowanie „trudnych” sytuacji w relacji rodzic – nauczyciel.
4. Analiza typów i postaw rodziców.
5. Strategie radzenia sobie w sytuacjach utrudnionego kontaktu. Jak wychodzić naprzeciw psychologicznym potrzebom rodzica?
6. Minimalizowanie barier komunikacyjnych w kontakcie z rodzicami/opiekunami.
7. Wyznaczanie zasad i granic w kontakcie z rodzicem/opiekunem.
8. Określenie zasad współpracy z rodzicami/ opiekunami.
9. Zasady rozmowy z trudnym lub roszczeniowym rodzicem/opiekunem.
10. Sposoby organizacji zebrania oraz indywidualnego spotkania nauczyciela z rodzicem/opiekunem.

Prowadzący

Wieloletnia nauczycielka i dyrektorka szkoły, trener I stopnia, mgr pedagogiki, nauczyciel dyplomowany. Ukończyła specjalistyczny kurs trenerski  w Szkole Twórczego Myślenia w Krakowie. Trenerka współpracująca z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie.

 Czas trwania oraz cena szkolenia uzgadniane są indywidualnie z klientem.