Eksperyment na lekcji matematyki jako metoda rozwijająca kreatywność ucznia.

Eksperyment na lekcji matematyki jako metoda rozwijająca kreatywność ucznia.

Cele:  

 
1.    Rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego. Doskonalenie umiejętności wnioskowania i  przewidywania następstw.
2.    Rozwijanie kreatywności i kompetencji matematycznych uczniów.
3.    Umiejętne włączenie do procesu nauczania odpowiednio dobranych zadań eksperymentalnych sprzyjających realizacji podstawy programowej.
4.    Przełamanie niechęci uczniów do matematyki, poprzez ciekawe i zachęcające do nauki eksperymenty.

 

Program:
1.    Przegląd metod sprzyjające eksperymentowaniu na lekcji matematyki: metoda problemowa, metoda czynnościowa, grupy eksperckie (JIGSAW), matematyczne stacje badawcze, cykl Kolba, lekcja odwrócona, metoda gier dydaktycznych, dyskusja panelowa i inne.
2.    Eksperymenty z lustrem, kartką papieru i innymi przyrządami w tym z wykorzystaniem TIK.
3.    Odkrywanie własności liczb oraz związków miarowych i geometrycznych figur płaskich i  przestrzennych.
4.    Odkrywanie własności statystycznych, rachunku prawdopodobieństwa i funkcji.

 

 

Prowadzący: doradca metodyczny matematyki w latach 2000-2018, edukator TIK, ekspert ds. awansu zawodowego, egzaminator OKE. Preferuje nowoczesny styl nauczania, m.in. z wykorzystaniem TIK oraz nacisk na rozwijanie kreatywności i twórczego potencjału uczniów, co znacząco wpływa na efektywność nauczania i sukcesy uczniów na egzaminie i w dalszej karierze zawodowej.

 

Czas trwania oraz cena szkolenia uzgadniane są indywidualnie z klientem.