I Ty możesz zostać przestępcą komputerowym?

I Ty możesz zostać przestępcą komputerowym?

Cele:    

1. Uświadomienie uczestnikom w jaki sposób odpowiedzialnie korzystać z nowinek technologicznych, jak nadążyć za informacją i jak wykorzystać dobrą moc mass mediów na zajęciach lekcyjnych?
2. Przypomnienie praw i obowiązków związanych z korzystaniem z Internetu.
3. Przybliżenie informacji co powinno nas zaniepokoić w sieci, aby nie zostać oszukanymi  samemu nie popełnić przestępstwa internetowego.
4. Poznanie form przemocy w sieci.
5. Wypracowanie procedur reagowania w szkole w sytuacji cyberprzemocy.

 

 

Program:
1.    Co dzieje się w sieci w ciągu 1 minuty.
2.    Przedstawienie wyników badań Norman H. Nie i Lutz Erbring„Internet i społeczeństwo”.
3.    Prawa i obowiązki w Internecie.
4.    Największe zagrożenia Internetowe – co nas powinno zaniepokoić.
5.    Zagrożenia społeczne  a Internet.
6.    Uzależnienie od Internetu.
7.    Netoholizm – choroba XXI wieku.
8.    Eksperyment Susan Maushart„E-migranci”
9.    … i Ty możesz  zostać przestępcą (prawa autorskie, prawo cytatu, dozwolony użytek osobisty i publiczny, licencja, domena publiczna).
10.    Internet a prawo – co nas chroni?.
11.    Jak nie dać się oszukać w Internecie?
12.    Warunki udostępniania utworów.

 

 

Prowadzący: nauczyciel geografii, wiedzy o społeczeństwie i matematyki, przez 12 lat doradca metodyczny.

 

Czas trwania oraz cena szkolenia uzgadniane są indywidualnie z klientem.