III Kongres Edukacja i Rozwój

III Kongres Edukacja i Rozwój

logo1

 

 

W dniach 27-28 października 2016 r. zapraszamy nauczycieli, dyrektorów przedszkoli oraz szkół, a także psychologów i pedagogów na III Kongres Edukacja i Rozwój. Kongres jest spotkaniem pasjonatów edukacji, integrującym środowisko wokół najważniejszych zagadnień związanych z tworzeniem warunków do wszechstronnego rozwoju jednostek i społeczeństwa.

 

 

 

Organizatorem kongresu jest Wolters Kluwer wydawca czasopism „Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kady Oświatowej” oraz „Przed Szkołą. Poradnik Dyrektora Przedszkola” .
W tym roku koncentrować będziemy się na kierunkach i szczegółach zmian w edukacji ogłoszonych przez Panią Annę Zalewską – minister edukacji narodowej. Będą one miały wpływ na organizację pracy organów prowadzących, szkół i przedszkoli, instytucji wspierających placówki oraz współpracujących. Najwyższej wagi jest również postęp prac w programach rządowych prowadzących do unowocześnienia i cyfryzacji szkół.
Podczas Kongresu odbędzie się debata pt. „Zmiany w systemie oświaty projektowane przez MEN – stanowiska przedstawicieli środowisk oświatowych, samorządowych, akademickich.” Dyskusje w trakcie pierwszego i drugiego dnia Kongresu poprzedzone zostaną wystąpieniami Pani Anny Zalewskiej – Minister Edukacji Narodowej, która przyjęła zaproszenie do przedstawienia projektu zmian w oświacie. Bowiem tylko otwarta dyskusja pozwali na wszechstronną analizę wprowadzanych zmian i jest elementem niezbędnym do wypracowywania konsensusu.
Na program Kongresu złożą się równolegle prowadzone konferencje:

  • XVIII Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół i Przedszkoli – 27-28. 10. 2016 r.
  • II Konferencja Edukacja w Samorządach – 27. 10. 2016 r.
  • II Konferencja dla Nauczycieli – 28. 10. 2016 r.
  • II Konferencja Psychologiczno-Pedagogiczna – 28.10.2015
  • Strefa EXPO 27-28. 10. 2016 r.

Szczegółowe informacje na temat Kongresu jak również równoległy konferencji znajdą Państwo na stronie http://kongres-edukacja.pl