Jak rozwijać postawę przedsiębiorczą w ramach edukacji matematycznej.

Jak rozwijać postawę przedsiębiorczą w ramach edukacji matematycznej.

Cele:    

1.    Poznanie roli nauczyciela w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych uczniów.
2.    Nabycie praktycznych umiejętności związanych rozwijaniem przedsiębiorczości i kompetencji matematycznych uczniów w trakcie realizacji podstawy programowej.
3.    Umiejętne włączenie do procesu nauczania matematyki odpowiednio dobranych metod i ćwiczeń sprzyjających rozwijaniu przedsiębiorczości uczniów.

 

Program:
1.    Rola nauczyciela w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych uczniów.
2.    Rozwój kompetencji miękkich a edukacja matematyczna.
3.    Czym jest przedsiębiorczość – cechy i postawy przedsiębiorczego ucznia.
4.    Przedsiębiorczość a podstawa programowa z matematyki – praktyczne wskazówki.
5.    Pomysły do zastosowania na zajęciach edukacji matematycznej.

Prowadzący: doradca metodyczny matematyki w latach 2000-2018, edukator TIK, ekspert ds. awansu zawodowego, egzaminator OKE. Preferuje nowoczesny styl nauczania, m.in. z wykorzystaniem TIK oraz nacisk na rozwijanie kreatywności i twórczego potencjału uczniów, co znacząco wpływa na efektywność nauczania i sukcesy uczniów na egzaminie i w dalszej karierze zawodowej.

Czas trwania oraz cena szkolenia uzgadniane są indywidualnie z klientem.