Jak zwiększyć zaangażowanie uczniów w proces edukacyjny – metody aktywizujące w nauczaniu

Jak zwiększyć zaangażowanie uczniów w proces edukacyjny – metody aktywizujące w nauczaniu

Cel
  1.  Zapoznanie słuchaczy z aktywizującymi metodami pracy dydaktycznej.
  2. Poszerzenie umiejętności nauczycieli w zakresie stosowania metod aktywizujących uczniów.
  3. Kształcenie praktycznych umiejętności doboru metody nauczania do tematu zajęć oraz poziomu  kompetencji uczniów.
Program
  1. Style uczenia się i zapamiętywania.
  2. Przegląd metod aktywizujących i ich praktyczne zastosowanie. (Dobór metod zależny od uczestników szkolenia).
  3. Rola nauczyciela podczas pracy metodami aktywizującymi.
Prowadzący

Nauczyciel dyplomowany chemii, podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce, 33-letnie doświadczenie zawodowe, ukończone studia podyplomowe doradztwa metodycznego przedmiotów przyrodniczych, doświadczenie w prowadzeniu zajęć laboratoryjnych z dziećmi  w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w ramach Akademii Malucha.

 Czas trwania oraz cena szkolenia uzgadniane są indywidualnie z klientem.