Kompetencje kluczowe w kształceniu zawodowym.

Kompetencje kluczowe w kształceniu zawodowym.

Cele:
1.  Pogłębienie wiedzy na temat kompetencji kluczowych oraz aspektów zewnętrznych i wewnętrznych wpływających na ich kształtowanie.
2.  Uświadomienie potrzeby kształtowania kompetencji kluczowych i ich roli w procesie nauczania  i wychowania.
3.  Poszerzenie wiedzy na temat metod aktywizujących sprzyjających kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów i właściwych postaw.
4.  Kształtowanie umiejętności stosowania wybranych metod aktywizujących.

 

Program szkolenia:
1.  Społeczne i cywilizacyjne przyczyny ustanowienia kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie.
2.  Kompetencje kluczowe a podstawa programowa.
3.  Czynniki warunkujące efektywne nauczanie i uczenie się.
4.  Metody rozwijania kompetencji kluczowych.

 

Czas trwania oraz cena szkolenia uzgadniane są indywidualnie z klientem.