Metodyka kształcenia zdalnego – jak zamienić lekcje stacjonarne na zdalne – tworzenie scenariuszy.

Metodyka kształcenia zdalnego – jak zamienić lekcje stacjonarne na zdalne – tworzenie scenariuszy.

Cel szkolenia

Po szkoleniu uczestnicy:
1.   Zapoznają się z różnicami kształcenia tradycyjnego a zdalnego.
2.   Nabędą umiejętności łączenia kompetencji cyfrowych i możliwości rozwiązać e-learningowych w kształceniu stacjonarnym.
3.   Nauczą się projektować zajęcia zdalnie, aby osiągnąć porównywalny efekt do zajęć stacjonarnych.

 

Program szkolenia:
1.   Psychologiczno-pedagogiczne aspekty kształcenia na odległość:
   –  motywacja w kształceniu zdalnym,
   –  zagrożenia,
   –  wychowanie w edukacji zdalnej,
   –  nauczanie w edukacji zdalnej,
   –  nauczyciel w kształceniu zdalnym.

2.   Dydaktyka kształcenia na odległość:
   –  istota i cechy kształcenia na odległość,
   –  charakterystyka edukacji na odległość,
   –  zalety i wady kształcenia na odległość,
   –  charakterystyka środków dydaktycznych wykorzystywanych w kształceniu zdalnym,
   –  tradycyjne metody nauczania a specyfika kształcenia zdalnego.

3.   Projektowanie i realizacja kształcenia na odległość – pisanie scenariuszy:
   –  zasady projektowania,
   –  struktura kursu zdalnego,
   –  zarządzanie kursem na platformie,
   –  cele kształcenia w kursie zdalnym,
   –  formy i metody kształcenia,
   –  sprawdzania i ocenianie efektywności.

4.   Uwarunkowania prawne.
5.   Internetowe platformy edukacyjne.
6.   M-learning – mobilne wsparcie kształcenia zdalnego.
7.   Standaryzacja kształcenia zdalnego.

 

Prowadzący:

metodyk kształcenia zdalnego, wdrażający platformy e-learningowe na uczelniach wyższych, instytucjach państwowych jako narzędzie wspracie. Twórca zawodu metodyk kształcenia zdalnego dla Ministerstwa Polityki Społecznej, twórca kursów e-learningowych dla oświaty, szkolnictwa wyższego oraz na rynku komercyjnym.