O obowiązkach nauczycieli w świetle rozporządzenia o PPP oraz wewnątrzszkolnych procedur i standardów pracy.

O obowiązkach nauczycieli w świetle rozporządzenia o PPP oraz wewnątrzszkolnych procedur i standardów pracy.

Cele:      

                      
1.   Nabycie wiedzy w zakresie wybranych obowiązujących procedur i aktów prawnych.
2.   Zwiększenie świadomości i rozumienia wymagań w związku z pełniona rolą nauczyciela.
3.   Poznanie procedur i sposobów postepowania ułatwiających reagowanie w przypadku rozpoznania określonych zachowań w szkole.
4.   Zwiększenie świadomości w zakresie obowiązków i odpowiedzialności wynikających z pełnionej roli lub funkcji w szkole.

 

Program:
1.  Przegląd i praca na wybranych dokumentach i procedurach regulujących pracę w szkole.
2.  Procedury i standardy pracy – róznice i podobieństwa.
3.  Profil nauczyciela w kontekście prawa oświatowego, procedur i standardów pracy – niezbędnik wychowawcy i nauczyciela.
4.  Studium przypadku – co robić w sytuacji, gdy….? – ćwiczenia.

 

Prowadzący:

psycholog, doświadczony trener,  coach , specjalista z zakresu szkoleń psychologicznych. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła Podyplomowe Studium Socjoterapii oraz Szkołę Trenerów “Sieć” przy PTP. Współpracownik kilku uczelni wyższych we Wrocławiu. Dziedziny warsztatów, które prowadzi, jako specjalista z zakresu szkoleń psychologicznych: psychologia zarządzania, zachowania organizacyjne, komunikacja społeczna, negocjacje i psychologia konfliktów interpersonalnych, twórcze rozwiązywanie problemów, standardy obsługi klienta, asertywność, radzenie sobie ze stresem, podnoszenie potencjału kierowniczego i pracowniczego, rozwijanie talentów, motywacja, prowadzenie treningów grupowych i in.

 

Czas trwania oraz cena szkolenia uzgadniane są indywidualnie z klientem.