O obowiązkach nauczycieli w świetle rozporządzenia o PPP oraz wewnątrzszkolnych procedur i standardów pracy.

O obowiązkach nauczycieli w świetle rozporządzenia o PPP oraz wewnątrzszkolnych procedur i standardów pracy.

Cele
  1. Nabycie wiedzy w zakresie wybranych obowiązujących procedur i aktów prawnych
  2. Zwiększenie świadomości i rozumienia wymagań w związku z pełniona rolą nauczyciela.
  3. Poznanie procedur i sposobów postepowania ułatwiających reagowanie w przypadku rozpoznania określonych zachowań w szkole.
  4.  Zwiększenie świadomości w zakresie obowiązków i odpowiedzialności wynikających z pełnionej roli lub funkcji w szkole.
Program
  1. Przegląd i praca na wybranych dokumentach i procedurach regulujących pracę w szkole.
  2. Procedury i standardy pracy – róznice i podobieństwa.
  3. Profil nauczyciela w kontekście prawa oświatowego, procedur i standardów pracy – niezbędnik wychowawcy i nauczyciela.
  4. Studium przypadku – co robić w sytuacji, gdy….? – ćwiczenia.
Prowadzący

Psycholog, doświadczony trener,  coach , specjalista z zakresu szkoleń psychologicznych. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła Podyplomowe Studium Socjoterapii oraz Szkołę Trenerów “Sieć” przy PTP. Współpracownik kilku uczelni wyższych we Wrocławiu. Dziedziny warsztatów, które prowadzi, jako specjalista z zakresu szkoleń psychologicznych: psychologia zarządzania, zachowania organizacyjne, komunikacja społeczna, negocjacje i psychologia konfliktów interpersonalnych, twórcze rozwiązywanie problemów, standardy obsługi klienta, asertywność, radzenie sobie ze stresem, podnoszenie potencjału kierowniczego i pracowniczego, rozwijanie talentów, motywacja, prowadzenie treningów grupowych i in.

Czas trwania oraz cena szkolenia uzgadniane są indywidualnie z klientem.