Podstawa programowa jako wykładnia przyjaznego poszukiwania potencjału ucznia i wolności nauczyciela.

Podstawa programowa jako wykładnia przyjaznego poszukiwania potencjału ucznia i wolności nauczyciela.

Cele:    

1.    Umiejętne rozpoznanie potrzeb nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
2.    Umiejętne przekazanie informacji  rozwijających samodzielność i decyzyjność młodego człowieka.
3.    Wpływanie na kreatywność, odwagę i kształtowanie osobowości młodzieży poprzez innowacyjne metody pracy, ćwiczenia, rozmowy i działania twórcze.
4.    Przekazanie narzędzi do obserwacji siebie , umiejętnego dokonywania samooceny, wzbogacania własnego rozwoju w osiąganiu niezależności.
5.    Pokazanie innowacyjnych metod działania w zdobywaniu sukcesu.
6.    Nauczenie dokonywania właściwej samooceny.
7.    Zdobywanie samodzielności i innowacyjności w skutecznym działaniu ,,tu i teraz”.
8.    Kształtowanie rozwoju poprzez ustalanie właściwej hierarchii wartości.
9.    Trenowanie niezależności życiowej poprze uświadomienie sobie chęci ciągłego rozwoju.

 

 

Program:
1.    Podstawa programowa w poszukiwaniu potencjału ucznia i wolności nauczyciela.
2.    Zabawy twórcze, trening twórczego myślenia, testy coachingowe – wpływające na rozpoznanie siebie .
3.    Uczucia i emocje, myśli, możliwości i słabości. Komunikacja i umiejętności społeczne jako baza niezależności i życiowego powodzenia.
4.    Działania wg. inteligencji emocjonalnej  D. Golemana i G. Chapmana.
5.    Mindfulness w szkole i  w życiu. Krótki trening.
6.    Koncentracja podstawą w uczeniu i odpoczywaniu.
7.    Opiekowanie się sobą podstawą w zdobywaniu samodzielności.
8.    Jestem twórczy, bo wiem kim jestem.
9.    Lubię siebie więc lubię ciebie.

 

 

Prowadzący: wykładowca akademicki, aktorka, coach, terapeuta , teatroterapeuta.

 

Czas trwania oraz cena szkolenia uzgadniane są indywidualnie z klientem.