Praca w warunkach zmiany.

Praca w warunkach zmiany.

Cele:  
1.  Zwiększenie świadomości w zakresie znaczenia zmiany w  rozwoju człowieka oraz organizacji.
2.  Zwiększenie wiedzy w zakresie warunków wprowadzania zmian.
3.  Zwiększenie świadomość trudności towarzyszących zmianie i sposobów radzenia sobie z nimi.
4.  Doskonalenie umiejętności przeprowadzania siebie i innych prze zmianę.

 

Program:
1.   Zmiana – niezbędny element rozwoju, czy frustracja?
2.   Nauczyciel w permanentnej zmianie w pracy – nowy rok szkolny, nowy minister, nowe koncepcje, itp.
3.   Wprowadzanie zmian – potrzeby, etapy wdrożeń i uwarunkowania sukcesu.
4.   Dlaczego zmiana boli i jak łagodzić ten ból?
5.   Jak napięcie towarzyszące zmianie przekuć w działanie i satysfakcjonujące modyfikacje życia.
6.   Zmiana a wypalenie zawodowe – jak mu przeciwdziałać.
7.   Sprzymierzeńcy zmiany – nie tylko o współpracy na rzecz zmiany.
8.   Moje myślenie o zmianie, a równowaga i działanie.
9.   Kiedy i dlaczego o zmianę warto zabiegać – rutyna kontra rozwój.

 

 

Prowadzący:

psycholog, doświadczony trener,  coach , specjalista z zakresu szkoleń psychologicznych. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła Podyplomowe Studium Socjoterapii oraz Szkołę Trenerów “Sieć” przy PTP. Współpracownik kilku uczelni wyższych we Wrocławiu. Dziedziny warsztatów, które prowadzi, jako specjalista z zakresu szkoleń psychologicznych: psychologia zarządzania, zachowania organizacyjne, komunikacja społeczna, negocjacje i psychologia konfliktów interpersonalnych, twórcze rozwiązywanie problemów, standardy obsługi klienta, asertywność, radzenie sobie ze stresem, podnoszenie potencjału kierowniczego i pracowniczego, rozwijanie talentów, motywacja, prowadzenie treningów grupowych i in.

 

Czas trwania oraz cena szkolenia uzgadniane są indywidualnie z klientem.