Praca

Praca

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli dynamicznie rozwijająca się wrocławska firma edukacyjna, prowadząca szkoły policealne, szkoły językowe, kursy i szkolenia zaprasza do współpracy:

WYKŁADOWCÓW, W SZCZEGÓLNOŚCI NAUCZYCIELI AKADEMICKICH, DOŚWIADCZONYCH SPECJALISTÓW, TRENERÓW, PRAKTYKÓW I EDUKATORÓW (Z CERTYFIKATAMI LUB LICENCJAMI).

 

Miejsce pracy: Wrocław, Katowice, Poznań, Warszawa

 

Do prowadzenia zajęć dla nauczycieli w ramach kursów kwalifikacyjnych oraz szkoleń i kursów doskonalących, m.in.:

 • z zakresu pedagogiki leczniczej,
 • zpedagogiki „opiekuńczo-wychowawczej”,
 • z zakresu pedagogiki specjalnej dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu pracujących z młodzieżą niepełnosprawną,
 • z zakresu terapii pedagogicznej,
 • z zakresu oligofrenopedagogiki dla nauczycieli i wychowawców placówek dla dzieci upośledzonych umysłowo,
 • z surdopedagogiki,
 • z tyflopedagogiki,
 • pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli,
 • pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu,
 • pedagogiczno-metodyczny dla nauczycieli języka angielskiego,
 • z zakresu metodyki nauczania języka obcego w okresie wczesnoszkolnym dla nauczycieli nauczania początkowego (języka angielskiego i niemieckiego),
 • pedagogiczno-metodyczny dla nauczycieli języka niemieckiego,
 • zarządzanie w oświacie,
 • z zakresu bibliotekoznawstwa,
 • z zakresu zajęć edukacyjnych „Wychowanie do życia w rodzinie”,
 • kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci autystycznych,
 • z zakresu prawa oświatowego,
 • z zakresu finansów i księgowości.

Oferty pisemne (CV, list motywacyjny i zdjęcie) prosimy o przesłanie na adres:

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
ul. Uniwersytecka 1
50-951 Wrocław
e-mail: praca@rodn.pl

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)