Prawo autorskie w placówce oświatowej.

Prawo autorskie w placówce oświatowej.

Cel:
Zapoznanie uczestników z zasadami legalnego wykorzystywania materiałów w pracy dydaktycznej.

 

Program szkolenia:
1.   Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych a kodeks cywilny i RODO.
2.   Ochrona dóbr osobistych.
3.   Podstawowe pojęcia prawa autorskiego:
      – utwór a prawa pokrewne,
      – autor utworu,
      – rodzaje praw: prawa osobiste, prawa majątkowe, prawa zależne, wygasanie praw majątkowych, dozwolony użytek z chronionych utworów.
4.   Pojęcie wizerunku i jego ochrona.
5.   Prawo autorskie w szkole.
      – zasady korzystania z utworów i ich zwielokrotniania na użytek szkolny).
6.    Zasady udostępniania i zwielokrotniania utworów i przedmiotów praw pokrewnych przez biblioteki
7.    Wykorzystanie otwartych zasobów edukacyjnych w procesie uczenia się.
8.    Jak legalnie korzystać z internetu w procesie edukacyjnym.
9.    Prawo cytatu.
10.  Prawo autorskie a szkolna strona internetowa.
11.  Wyświetlanie filmów w szkole.
12.  Programy komputerowe. Licencje.
13.  Zasady rozpowszechniania materiałów dydaktycznych w Internecie.
14.  Umowy autorskie.
15.  Odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich (cywilna i karna).
16.  Case studies.

 

Forma szkolenia: stacjonarnie lub zdalnie

 

Prowadzący:
Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Trenerka z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń i  wykładów z zakresu nauk prawnych, społecznych i metodologii pracy w grupie. Stale współpracuje m. in. z Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce. Posiada praktyczne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, dydaktyki akademickiej, doradztwie oraz w wdrażaniu przepisów prawnych z zakresu: ochrony danych osobowych (RODO), prawa pracy, zatrudniania cudzoziemców, umów cywilnoprawnych, prawa ubezpieczeń społecznych w firmach, urzędach i instytucjach.

 

Czas trwania oraz cena szkolenia uzgadniane są indywidualnie z klientem.