Proces indywidualizacji nauczania.

Proces indywidualizacji nauczania.

Cele:
1.  Nauczyciel wie na czym polega indywidualizacja pracy z uczniem i wdraża jej założenia w pracy.
2.  Nauczyciel zna podstawy prawne procesu indywidualizacji.  
3.  Nauczyciel rozumie rolę i znaczenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w procesie indywidualizacji.
4.  Nauczyciel zna style uczenia się i potrafi je rozpoznać.
5.  Nauczyciel zna typy inteligencji wielorakich i potrafi je zdiagnozować.
6.  Nauczyciel wie na czym polega ocenianie kształtujące.

 

Program:
1.  Podstawy prawne procesu indywidualizacji.
2.  Znaczenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w procesie indywidualizacji.
3.  Formy dostosowania procesu kształcenia do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów.
4.  Jak realizować indywidualizację nauczania?
5.  Style uczenia się.
6.  Teoria inteligencji wielorakich.
7.  Ocenianie kształtujące jako narzędzie indywidualizacji.

 

Forma szkolenia:  stacjonarne lub zdalne

 

Prowadzący:
pedagog specjalny z 16-letnim doświadczeniem zawodowym, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny i TUS, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta ręki, trener, doradca metodyczny w zakresie kształcenia specjalnego.

 

Czas trwania oraz cena szkolenia uzgadniane są indywidualnie z klientem.