PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE W LATACH 2017-2020

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE W LATACH 2017-2020

„Wiedza, wychowanie, przyszłość – kompleksowe wsparcie swarzędzkich szkół”

w ramach Poddziałania 8.1.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.


Celem głównym projektu jest podniesienie jakości kształcenia podstawowego i gimnazjalnego w Gminie Swarzędz przygotowującego do rynku pracy i uczenia się przez całe życie w okresie od 01.08.2017 r. do 31.01.2020 r. poprzez kompleksowe wsparcie 560 uczniów, w tym w zakresie i/lub w zakresie indywidualnego podejścia do ucznia, wsparcie wiedzy i kompetencji 224 nauczycieli/pracowników szkół w zakresie nauczania oraz doposażenie 7 szkół w niezbędny sprzęt i pomoce naukowe do realizacji doświadczeń i eksperymentów w zakresie przedmiotów matematycznych i przyrodniczych.
 
RODN jest partnerem Gminy Swarzędz w projekcie, w zakresie szkoleń oraz sieci współpracy dla nauczycieli (sieć matematyczna, sieć przyrodnicza oraz sieć indywidualnego podejścia do ucznia).