Rada pedagogiczna – strata czasu, czy ważny element współpracy i wpływu nauczycieli.

Rada pedagogiczna – strata czasu, czy ważny element współpracy i wpływu nauczycieli.

Cele
  1. Zwiększenie świadomości w zakresie znaczenia rad pedagogicznych dla określania standardów pracy szkoły.
  2.  Zwiększenie świadomości w zakresie wpływu nauczycieli na swoją pracę i budowanie kultury pracy szkoły.
  3. Dostarczenie wiedzy z zakresu prowadzenia spotkań i rad pedagogicznych.
Program
  1. Rada pedagogiczna – ważne narzędzie zarządzania i współpracy grona pedagogicznego.
  2. Rola nauczyciela podczas rady pedagogicznej – obowiązki i prawa.
  3. Poziom identyfikacji z własną rolą i szkoła a aktywność i poszukiwanie wpływu podczas rady.
  4. Kiedy rada pedagogiczna przynosi poczucie straty czasu.
  5. Efektywna rada – uwarunkowania satysfakcji i efektywności pracy podczas rady.
  6. Odpowiedzialność nauczycieli – czyli o podejmowanych decyzjach i ich mocy sprawczych.
  7. Zasady prowadzenia spotkań i rad.
Prowadzący

Psycholog, doświadczony trener,  coach , specjalista z zakresu szkoleń psychologicznych. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła Podyplomowe Studium Socjoterapii oraz Szkołę Trenerów “Sieć” przy PTP. Współpracownik kilku uczelni wyższych we Wrocławiu. Dziedziny warsztatów, które prowadzi, jako specjalista z zakresu szkoleń psychologicznych: psychologia zarządzania, zachowania organizacyjne, komunikacja społeczna, negocjacje i psychologia konfliktów interpersonalnych, twórcze rozwiązywanie problemów, standardy obsługi klienta, asertywność, radzenie sobie ze stresem, podnoszenie potencjału kierowniczego i pracowniczego, rozwijanie talentów, motywacja, prowadzenie treningów grupowych i in.

Czas trwania oraz cena szkolenia uzgadniane są indywidualnie z klientem.