Rola nauczyciela jako coacha i mentora podążającego za dzieckiem w pracy metodą Montessori.

Rola nauczyciela jako coacha i mentora podążającego za dzieckiem w pracy metodą Montessori.

Cele:

1. Podniesienie kompetencji nauczycielskich o włączenia zasad pracy według koncepcji Marii Montessori.
2. Podniesienie wiedzy z zakresu metody Montessori.
3. Poznanie technik wykonywania materiałów montesoriańskich.
4. Poznanie scenariuszy zabaw stosowanych w metodzie Montessori.

 

Program szkolenia:
1.  Zapoznanie ze głównymi założeniami metody Montessori i sylwetką twórczyni.
2.  Cechy wychowawcy montessoriańskiego.
3.  Zadania nauczyciela pracującego metodą Montessori.

4.  Warsztat materiałów dydaktycznych.

 

Czas trwania oraz cena szkolenia uzgadniane są indywidualnie z klientem.