Rozmowy z uczniami o pokonywaniu trudności i poszukiwaniu rozwiązań.

Rozmowy z uczniami o pokonywaniu trudności i poszukiwaniu rozwiązań.

Cele
  1. Zwiększenie świadomości i rozumienia konstruktywnej roli trudności i konfliktów w rozwoju człowieka.
  2. Dostarczenie wiedzy z zakresu sposobów radzenia sobie z trudnościami i konfliktem.
  3. Doskonalenie umiejętności rozwiazywania trudności we współpracy z innymi.
Program
  1. Konflikt, a sytuacja trudna – definicja, rodzaje, różnice.
  2. Poszukiwanie rozwiązań kontra bezradność, a lepsza jakość życia – model P. Lencioni.
  3. O kształtowaniu poczucia wpływu i przejmowania inicjatywy oraz odpowiedzialności za własne decyzje i działania w kontekście napotykanych trudności.
  4. Kiedy sami możemy generować trudności.
  5. Dlaczego szacunek dla błędu jest taki ważny i sprzyja wychodzeniu z trudnościami.
  6. Kształtowanie postaw i zachowań typu win – win.
  7. Jak rozmawiać  o i w sytuacjach trudnych – symulacje rozmów nauczycieli z uczniami.
Prowadzący

Psycholog, doświadczony trener,  coach , specjalista z zakresu szkoleń psychologicznych. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła Podyplomowe Studium Socjoterapii oraz Szkołę Trenerów “Sieć” przy PTP. Współpracownik kilku uczelni wyższych we Wrocławiu. Dziedziny warsztatów, które prowadzi, jako specjalista z zakresu szkoleń psychologicznych: psychologia zarządzania, zachowania organizacyjne, komunikacja społeczna, negocjacje i psychologia konfliktów interpersonalnych, twórcze rozwiązywanie problemów, standardy obsługi klienta, asertywność, radzenie sobie ze stresem, podnoszenie potencjału kierowniczego i pracowniczego, rozwijanie talentów, motywacja, prowadzenie treningów grupowych i in.

Czas trwania oraz cena szkolenia uzgadniane są indywidualnie z klientem.