Rozwijanie kompetencji matematycznych u dzieci typowo rozwijających się w wieku przedszkolnym oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w młodszym wieku szkolnym. „Dziecko z problemami w uczeniu się matematyki – zagrożenie czy wyzwanie?”

Rozwijanie kompetencji matematycznych u dzieci typowo rozwijających się w wieku przedszkolnym oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w młodszym wieku szkolnym. „Dziecko z problemami w uczeniu się matematyki – zagrożenie czy wyzwanie?”

Cele:    

1.  Nabycie umiejętności diagnozowania poziomu umiejętności matematycznych dzieci w  wieku przedszkolnym  i uczniów i młodszym wieku szkolnym.
2.  Poznanie skutecznych sposobów rozwijania kompetencji matematycznych u dzieci i uczniów  typowo rozwijających się, z autyzmem i niepełnosprawnych intelektualnie.
3.  Nabycie umiejętności planowania i prowadzenia zajęć i terapii rozwijających deficytowe sfery rozwoju.

 

Program:
1.  Etapy rozwoju intelektualnego wg. Piageta.
2.  Dojrzałośc do uczenia się matematyki-diagnoza, jak rozwijać.
3.  Dojrzałość emocjonalna i jej znaczenie w uczeniu się matematyki.
4.  Jak prowadzić zajęcia korekcyjno wyrównawcze dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki?
5.  Sposoby konstruowania programów, metody prowadzenia zajęć z dziećmi.
6.  Ocena skuteczności, modyfikacja.

 

 

Prowadzący: Trener, nauczyciel oligofrenopedagogiki – praktyki z 25 letnim stażem pracy. Wieloletni dyrektor placówki specjalnej, w której wdrożył z sukcesem w swojej Placówce nowatorskie rozwiązania w pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną (superwizje, spacer edukacyjny, nauczanie blokowe, język angielski, zajęcia praktyczne dla uczniów z umiarkowaną niepełnosprawnością  w zakładach pracy.) Terapeuta SI oraz terapii pedagogicznej.

 

Czas trwania oraz cena szkolenia uzgadniane są indywidualnie z klientem.