Rozwijanie umiejętności uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi w tym z autyzmem – wybrane metody i techniki pracy.

Rozwijanie umiejętności uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi w tym z autyzmem – wybrane metody i techniki pracy.

Cele:
1.  Nauczyciel zna podstawowe cele terapii uczniów z autyzmem.
2.  Nauczyciel rozumie rolę wzmocnień i ich wpływ na proces terapii i nauczania.
3.  Nauczyciel potrafi opracować system motywacyjny dla ucznia.
4.  Nauczyciel zna wybrane techniki pracy z uczniem z autyzmem i potrafi je wykorzystać w pracy.

 

Program szkolenia:
1.  Niepełnosprawność intelektualna czyli co? Funkcjonowanie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.
2.  Cele terapii uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w tym z autyzmem.
3.  Od czego zacząć? Rozwijanie umiejętności podstawowych.
4.  Wzmocnienia i ich znaczenie w procesie terapii.
5.  Wybrane metody i techniki pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w oparciu o SAZ.

 

Forma szkolenia:  stacjonarne lub zdalne

 

Prowadzący:

Pedagog specjalny z 16-letnim doświadczeniem zawodowym, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny i TUS, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta ręki, trener, doradca metodyczny w zakresie kształcenia specjalnego.

 

Czas trwania oraz cena szkolenia uzgadniane są indywidualnie z klientem.