Studium trenerskie – rekomendacje trenerskie

Studium trenerskie – rekomendacje trenerskie

Kurs trenerski

Kurs w wymiarze 80 h, realizowany jest w formie weekendowej.

Cele
 1.  Wzrost świadomości w zakresie możliwości wpływania trenera na rozwój innych osób.
 2.  Doskonalenie umiejętności prezentacyjnych i komunikacyjnych jako podstawowego narzędzia pracy trenera.
 3.  Nabycie i doskonalenie umiejętności adekwatnego stosowania różnorodnych form pracy z grupą.
 4.  Poznawanie stylów uczenia się i adekwatne ich wykorzystywanie w pracy z grupa dla podnoszenia efektywności pracy uczestników szkolenia.
 5.  Poznanie technik radzenia sobie ze stresem i sytuacjami trudnymi podczas szkolenia.
 6. Rozwój kompetencji trenerskich, korzystania z narzędzi trenerskich, rozumienia procesu grupowego i adekwatnych interwencji trenerskich.
 7. Diagnoza swoich mocnych i słabych stron oraz wskazanie kierunków rozwoju.
Progam
 1. Dzień dobry…, nazywam się …i …., czyli o autoprezentacji i postawie trenera.
 2. No to zaczynamy….
 3. Fazy cyklu szkoleniowego.
 4. Przestrzeń trenera, czyli trener na Sali szkoleniowej.
 5. Specyfika uczenia dorosłych w oparciu o cykl uczenia D.Kolba.
 6. Umiejętności komunikacyjne trenera.
 7. Style pracy trenera a radzenie sobie ze stresem w sytuacjach trudnych.
 8.  Pre – work.
 9.  Sztuka prowadzenia szkolenia.
 10. O grupie i procesach grupowych.
 11. O narzędziach trenera.
 12. Moje akcje trenerskie.
 13. Warsztaty umiejętności praktycznych.


  Czas trwania szkolenia: 80 godz. Dydaktycznych
  Koszt szkolenia: 3490 zł +VAT