SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW

SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW

Beznazwy 1

 

 

WARSZTAT UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH DLA NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW
według ogólnopolskiego programu edukacyjno-wychowawczego

 

 

 

Adresaci szkolenia:


pedagodzy, psychologowie, nauczyciele, wychowawcy, rady pedagogiczne, grupy profesjonalistów – grupy zamknięte

 

Cele:

 • Kształtowanie umiejętności porozumiewania się z dzieckiem.
 • Doskonalenie relacji nauczyciel – dziecko.
 • Nabywanie umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz stosowanie wzmocnień.
 • Pogłębianie świadomości i refleksji nad skutecznością określonych metod wychowawczych.
 • Uświdomienie rodzicom i wychowawcom, że skuteczność wychowania zależy w znacznym stopniu od osoby wychowującej

 

Program:


Część I – Budowanie relacji dorosły – dziecko

 

1. Granice – wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane.
2. Uczucia – rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć.
3. Zachęcanie dzieci do współpracy – motywowanie dziecka do współdziałania.
4. Rozwiązywanie problemów i konfliktów – konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.
5. Kary a konsekwencje – modyfikowanie niepożądanych zachowań dziecka.
6. Zachęcanie dziecka do samodzielności – wspieranie procesu usamodzielniania się.
7. Pomocna pochwała i zachęta – budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka.

 

Część II – Wspieranie procesu budowania wzajemnych (opartych na więzi i szacunku) relacji między dziećmi – „Rodzeństwo bez rywalizacji”

 

1. Rywalizacja i zazdrość między dziećmi.
2. Kłótnie, bójki dzieci i różne inne trudności.
3. Problem sprawiedliwości, ulubieńców i egoizmu.
4. Wpływ ról na relacje między dziećmi.

 

Część III – Moduł dla rodziców i wychowawców nastolatków uwzględniająca problemy wieku dorastania – „Szkoła dla rodziców, nauczycieli, wychowawców nastolatków”

 

1. Młodzieńczy bunt.
2. Pragnienie akceptacji.
3. Potrzeba decydowania o sobie.
4. Przedwczesne zainteresowanie seksem.
5. Narkotyki.
6. Niebezpieczeństwo mediów.

 

 

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje:

 

 • Certyfikat o ukończeniu szkolenia, który nadaje uprawnia do prowadzenia zajęć według w/w programu z nauczycielami, wychowawcami i rodzicami.
 • Komplet materiałów szkoleniowych:
 • książka „Szkoła dla rodziców i wychowawców” Joanny Sakowskiej,
 • zeszyty metodyczne ORE,
 • gotowe scenariusze do prowadzenia zajęć,
 • materiały merytoryczne w wersji papierowej i elektronicznej przygotowane dla każdego uczestnika szkolenia, które są przydatne do prowadzenia zajęć warsztatowych.

 

Prowadzący szkolenie:
pedagog, logopeda, neuroterapeuła, expert MEN, trener, edukator koordynator i realizator programu „Szkoła dla Rodziców i wychowawców” rekomendowany przez ORE w Warszawie