Tradycja, a współczesne wartości młodzieży.

Tradycja, a współczesne wartości młodzieży.

Cele:        

                    
1. Zwiększenie świadomości i rozumienia tradycji dla rozwoju człowieka.
2. Zwiększenie świadomości w zakresie różnic pokoleniowych i czynników zmieniających światopogląd.
3. Doskonalenie umiejętności podtrzymywania tradycji z uwzględnieniem naturalnych tendencji rozwojowych i wynikających z nich zmian.

 

Program:

1.    Tradycja – czym jest i jakie ma znaczenie?
2.    Tradycja w  wymiarze jednostkowym, rodzinnym, społecznym, narodowym.
3.    Tradycja a potrzeby dzisiejszej młodzieży – rozmowy o korzeniach.
4.    Tradycja w przekazie międzypokoleniowym.
5.    Tradycja a budowanie historii i kultury – także w wymiarze osobistym.
6.    Korzyści płynące z podtrzymywania tradycji.
7.    Jak dbać i „stwarzać” własne tradycje.

 

 

Prowadzący:

psycholog, doświadczony trener,  coach , specjalista z zakresu szkoleń psychologicznych. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła Podyplomowe Studium Socjoterapii oraz Szkołę Trenerów “Sieć” przy PTP. Współpracownik kilku uczelni wyższych we Wrocławiu.
Dziedziny warsztatów, które prowadzi, jako specjalista z zakresu szkoleń psychologicznych: psychologia zarządzania, zachowania organizacyjne, komunikacja społeczna, negocjacje i psychologia konfliktów interpersonalnych, twórcze rozwiązywanie problemów, standardy obsługi klienta, asertywność, radzenie sobie ze stresem, podnoszenie potencjału kierowniczego i pracowniczego, rozwijanie talentów, motywacja, prowadzenie treningów grupowych i in.

 

Czas trwania oraz cena szkolenia uzgadniane są indywidualnie z klientem.