Uczeń z depresją w szkole.

Uczeń z depresją w szkole.

Cel ogólny:

Zapoznanie ze specyfiką zjawiska depresji dzieci i młodzieży, symptomami i sposobami reagowania.

 

Cele szczegółowe:
Uczestnik/czka:

  • określa czym jest depresja,
  • rozróżnia pojęcia smutek, nastrój, depresja,
  • wskazuje przyczyny występowania depresji,
  • analizuje i rozróżnia rodzaje depresji,
  • rozpoznaje symptomy depresji występujące u dzieci i młodzieży,
  • wyróżnia i identyfikuje maski zaburzeń depresyjnych,
  • porządkuje wiedzę, która pozwoli mu rozpoznać depresję u uczniów, z którymi pracuje,
  • projektuje działania i procedury postępowania w sytuacji rozpoznania depresji u ucznia.

 

Program szkolenia:
1.  Czym jest depresja – koncepcje rozumienia depresji.
2.  Definicje – smutek, nastrój a depresja.
3.  Przyczyny i występowanie depresji.
4.  Rodzaje i symptomy depresji.
5.  Maski zaburzeń depresyjnych.
6.  Depresja, a ryzyko zachowań samobójczych oraz jego ocena.
7.  Rozpoznawanie depresji u dzieci i młodzieży.
8.  Działania podejmowane przez nauczyciela w sytuacji rozpoznania depresji u dzieci i młodzieży.

 

Prowadzący:
Wieloletnia nauczycielka i dyrektorka szkoły, trener I stopnia, mgr pedagogiki, nauczyciel dyplomowany. Ukończyła specjalistyczny kurs trenerski  w Szkole Twórczego Myślenia w Krakowie. Trenerka współpracująca z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie w ramach projektu „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego i wielu licznych projektów dla MEN.

 

Czas trwania oraz cena szkolenia uzgadniane są indywidualnie z klientem.