Warsztaty z obsługi OFFICE 365 + MICROSOFT TEAMS.

Warsztaty z obsługi OFFICE 365 + MICROSOFT TEAMS.

Aktualna sytuacja wymaga dedykowanej wiedzy w obszarach cyfrowych. Placówki edukacyjne przechodzą transformację, prowadzą naukę w trybie zdalnym. Jednym z narzędzi, które może jest pomocne w pracy jest pakiet Microsoft 365 oraz system Microsoft Teams. Narzędzia wspomagają prowadzenie lekcji, pracę w chmurze, obsługę programów multimedialnych. Niniejsze szkolenie będzie pomocne w aktywnym i sprawnym korzystaniu z pakietu Microsoft 365 i platformy Microsoft Teams.

 

Korzyści ze szkolenia
Nauczyciele po odbytym szkoleniu:

  • Nabywają szybko i sprawnie niezbędne kompetencje w zakresie obsługi pakietu Microsoft 365: założenie konta, instalacja, konfiguracja, korzystanie z programów: pakiet biurowy (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Sway) wraz z pakietem aplikacji użytkowych
  • Posiadają wiedzę w obszarze praktycznego wykorzystania aplikacji: Teams (praca grupowa), One Drive (praca w chmurze), Outlook (poczta email), Sway (grafika prezentacyjna), Forms (formularze, dokumenty) i inne dostępne w pakiecie
  • Umieją szybko i sprawnie wykorzystać system Microsoft Teams do realizacji efektywnej, przyciągającej i angażującej lekcji online
  • Wykorzystują w praktyce funkcje multimedialne Microsoft Teams: pliki, kamera, mikrofon
  • Nabywają wiedzę dotyczącą komunikacji online (komunikator Skype), videokonferencji

 

Program szkolenia
1.    Samodzielne założenie bezpłatnego konta, potwierdzenie statusu.
2.    Instalacja systemu Microsoft 365, konfiguracja i niezbędne ustawienia.
3.    Obsługa poczty email, praca z dyskiem wirtualnym.
4.    Praca z pakietem biurowym (Word, Excel, PowerPoint, OneNote), tworzenie i przesyłanie dokumentów, plików multimedialnych
5.    Komunikacja online – Microsoft Teams, Skype (lekcja, Rada Pedagogiczna)
6.    Prezentacja multimedialna, blog, multimedialne lekcje z użyciem programu Sway.
7.    Przesyłanie, udostępnianie plików multimedialnych.
8.    Rozmowa video z uczniem, rodzicem, gronem nauczycielskim.

 

Forma szkolenia: stacjonarne lub zdalne

 

Czas trwania oraz cena szkolenia uzgadniane są indywidualnie z klientem.