Wdrażanie nowej podstawy programowej w Szkołach Przysposabiających do Pracy.

Wdrażanie nowej podstawy programowej w Szkołach Przysposabiających do Pracy.

Cele:    

1.  Zapoznanie z podstawami prawnymi (konstrukcja podstawy, cele edukacji, przedmioty nauczania, formy zajęć, zadania szkoły, treści nauczania, warunki i sposób realizacji.
2.  Rozwijanie u uczniów samodzielnego myślenia oraz wzajemnego uczenia się – praktyczne przygotowanie scenariusza zajęć.
3.  Upowszechnianie nowej koncepcji uczenia – jak przedstawić cele nauczania, śledzić postępy uczniów oraz świętować ich sukcesy?

 

Program:

1.   Przedstawienie podstaw prawnych.
2.   Cele szkoły.
3.   Zadania Szkoły.
4.   Zalecane warunki i sposoby realizacji.
5.   Współpraca z lokalnym rynkiem pracy – nowatorskie rozwiązania.
6.   Upowszechnianie przykładów własnych praktyk na podstawie własnych doświadczeń (dokumentacja zdjęciowa i filmowa).

 

 

Prowadzący:

Trener, nauczyciel oligofrenopedagogiki – praktyki z 25 letnim stażem pracy. Wieloletni dyrektor placówki specjalnej, w której wdrożył z sukcesem w swojej Placówce nowatorskie rozwiązania w pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną (superwizje, spacer edukacyjny, nauczanie blokowe, język angielski, zajęcia praktyczne dla uczniów z umiarkowaną niepełnosprawnością  w zakładach pracy.) Terapeuta SI oraz terapii pedagogicznej.

 

Czas trwania oraz cena szkolenia uzgadniane są indywidualnie z klientem.