Wdrażanie nowej podstawy programowej z matematyki w szkołach podstawowych.

Wdrażanie nowej podstawy programowej z matematyki w szkołach podstawowych.

Cele:    

1.    Podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie wdrażania nowej podstawy programowej z matematyki w klasach IV-VIII szkół podstawowych.
2.    Rozwijanie umiejętności i kompetencji matematycznych ucznia w klasach IV–VIII.
3.    Przełożenie wymagań ogólnych i szczegółowych podstawy programowej na zadania egzaminacyjne.

 

Program:
1.    Podstawa programowa z matematyki w szkole podstawowej – główne zmiany – sylwetka absolwenta szkoły podstawowej.
2.    Analiza treści podstawy programowej w kontekście dostosowania programu nauczania do potrzeb uczniów i szkoły.
3.    Wybór zadań i ćwiczeń zgodnych z podstawą programową i wymogami egzaminu ósmoklasisty  rozwijających umiejętności i kompetencje matematycznych uczniów.

 

Prowadzący: doradca metodyczny matematyki w latach 2000-2018, edukator TIK, ekspert ds. awansu zawodowego, egzaminator OKE. Preferuje nowoczesny styl nauczania, m.in. z wykorzystaniem TIK oraz nacisk na rozwijanie kreatywności i twórczego potencjału uczniów, co znacząco wpływa na efektywność nauczania i sukcesy uczniów na egzaminie i w dalszej karierze zawodowej.

 

Czas trwania oraz cena szkolenia uzgadniane są indywidualnie z klientem.