Wsparcie ucznia z objawami depresyjnymi.

Wsparcie ucznia z objawami depresyjnymi.

Cel ogólny: Zapoznanie ze specyfiką zjawiska depresji dzieci i młodzieży, symptomami i sposobami reagowania.

Cele szczegółowe
Uczestnik/czka:

 • określa czym jest depresja,
 • rozróżnia pojęcia smutek, nastrój, depresja,
 • wskazuje przyczyny występowania depresji,
 • analizuje i rozróżnia rodzaje depresji,
 • rozpoznaje symptomy depresji występujące u dzieci i młodzieży,
 • wyróżnia i identyfikuje maski zaburzeń depresyjnych,
 • porządkuje wiedzę, która pozwoli mu rozpoznać depresję u uczniów, z którymi pracuje,
 • projektuje działania i procedury postępowania w sytuacji rozpoznania depresji u ucznia.

Program szkolenia:

 1. Czym jest depresja – koncepcje rozumienia depresji.
 2. Definicje – smutek, nastrój a depresja.
 3. Przyczyny i występowanie depresji.
 4. Rodzaje i symptomy depresji.
 5. Maski zaburzeń depresyjnych.
 6. Depresja, a ryzyko zachowań samobójczych oraz jego ocena.
 7. Rozpoznawanie depresji u dzieci i młodzieży.
 8. Działania podejmowane przez nauczyciela w sytuacji rozpoznania depresji u dzieci i młodzieży.  Czas trwania oraz cena szkolenia uzgadniane są indywidualnie z klientem.