Wymiana wartości w transferze międzypokoleniowym.

Wymiana wartości w transferze międzypokoleniowym.

Cele:                            
1.  Zwiększenie świadomości i rozumienia różnych systemów wartości oraz autonomii światopoglądowej.
2.  Zwiększenie świadomości w zakresie różnic pokoleniowych.
3.  Doskonalenie umiejętności transferowania systemów wartości dla obustronnych korzyści.

 

Program:
1.   Wartość – czym jest i jakie ma znaczenie?
2.   Dlaczego mój system wartości jest najlepszy? Czy wiesz co go ukształtowało?
3.   Dlaczego  system wartości uczniów jest najlepszy? Czy go znasz i czy  wiesz co go ukształtowało?
4.   Jak wyjść poza „mojsze” i znaleźć wspólne?
5.   Rozmowy o wartościach i sposobach ich wdrażania – nie tylko o postawach i modelowaniu zachowań.
6.   Propozycje ćwiczeń, zajęć.

 

Prowadzący:

psycholog, doświadczony trener,  coach , specjalista z zakresu szkoleń psychologicznych. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła Podyplomowe Studium Socjoterapii oraz Szkołę Trenerów “Sieć” przy PTP. Współpracownik kilku uczelni wyższych we Wrocławiu.
Dziedziny warsztatów, które prowadzi, jako specjalista z zakresu szkoleń psychologicznych: psychologia zarządzania, zachowania organizacyjne, komunikacja społeczna, negocjacje i psychologia konfliktów interpersonalnych, twórcze rozwiązywanie problemów, standardy obsługi klienta, asertywność, radzenie sobie ze stresem, podnoszenie potencjału kierowniczego i pracowniczego, rozwijanie talentów, motywacja, prowadzenie treningów grupowych i in.

 

Czas trwania oraz cena szkolenia uzgadniane są indywidualnie z klientem.