Wyzwania edukacji zdalnej – jak efektywnie prowadzić zajęcia na odległość z matematyki.

Wyzwania edukacji zdalnej – jak efektywnie prowadzić zajęcia na odległość z matematyki.

Cele:
1.  Poznanie specyfiki edukacji zdalnej i wynikających z niej wyzwań dla ucznia, nauczyciela i rodzica.
2.  Efektywne prowadzenie edukacji zdalnej – zapoznanie się z narzędziami do nauki na odległość.
3.  Umiejętne i dające realne wyniki sprawdzanie wiedzy w edukacji zdalnej.
4.  Poznanie i używanie programów, stron internetowych wspomagających naukę matematyki.
5.  Radzenie sobie ze skutkami prowadzenia zajęć na odległość, tj. izolacji ucznia i nauczyciela od grupy, braku kontaktu z innymi ludźmi.

 

Program szkolenia
1.  Co to jest edukacja zdalna? Jakie są jej wady i zalety? Czy i kiedy edukacja zdalna może być lepsza od stacjonarnej?
2.  Platformy do prowadzenia zajęć na odległość.
3.  Programy, platformy do samodzielnej nauki matematyki i wspomagające naukę matematyki, strony internetowe z dużą i dobrze zrozumiałą dawką matematyki.
4.  W jaki sposób sprawdzić wiedzę zdalnie – metody i platformy do przeprowadzania testów przez nauczyciela i samodzielnego sprawdzania wiedzy przez ucznia.
5.  Specyfika edukacji zdalnej – izolacja ucznia oraz nauczyciela od grupy. Skutki takiej izolacji. Jak zapobiegać lub zmniejszać negatywne konsekwencje izolacji od grupy. Metody wsparcia ucznia, rodzica, nauczyciela podczas edukacji zdalnej.

 

Forma szkolenia: stacjonarne lub zdalne

 

Prowadzący:
Dyrektor sieci szkół matematyki, doktor nauk ścisłych, wieloletni praktyk w nauczaniu matematyki, trener szkoleń dla oświaty, coach. Kładzie nacisk na kształcenie samodzielnego myślenia i kreatywności u ucznia, na poszukiwanie nowych rozwiązań w edukacji i na całościowe podejście do nauczania.

 

Czas trwania oraz cena szkolenia uzgadniane są indywidualnie z klientem.