Zaburzenia wśród nastolatków – co nauczyciel powinien wiedzieć

Zaburzenia wśród nastolatków – co nauczyciel powinien wiedzieć

Cele
  1. Pogłębienie rozumienia funkcjonowania adolescentów.
  2. Nabycie umiejętności identyfikacji ucznia w sytuacji kryzysowej.
  3. Zdobycie wiedzy w zakresie ochrony i wzmacniania zdrowia psychicznego w praktyce szkolnej.
Program
  1. Definicje oraz uwarunkowania występowania zaburzeń depresyjnych i lękowych u dzieci młodzieży.
  2. Tożsamość płciowa i zaburzenia z nią związane.
  3. Rozpoznawanie i objawy zaburzeń u dzieci i młodzieży.
  4. Praca z uczniem z zaburzeniami depresyjnymi i lękowymi.
  5. Praca z uczniem doświadczającym zaburzeń tożsamości płciowej.
  6. Myśli samobójcze, próby samobójcze i samouszkodzenia.
  7. Sieć wsparcia: rodzic, nauczyciel, uczeń.
Prowadzący

Praktyk, edukator z wieloletnim doświadczeniem na rynku edukacyjnym.

Czas trwania oraz cena szkolenia uzgadniane są indywidualnie z klientem.