Zadania i obowiązki dyrektorów placówek oświatowych w świetle problemów rodzinnych dzieci i młodzieży (rozwód, przemoc).

Zadania i obowiązki dyrektorów placówek oświatowych w świetle problemów rodzinnych dzieci i młodzieży (rozwód, przemoc).

Cele
 1. Podniesienie umiejętności aktywnego udziału w procesie przeciwdziałania przemocy domowej w rodzinach uczniów.
 2. Podniesienie wiedzy z zakresu fizjologicznych, socjologicznych, psychologicznych. skutków przemocy domowej oraz rozwodów rodziców uczniów.
 3. Poznanie procedur i instytucji współpracujących z dyrektorami szkół w celu zapobiegania i niwelowania skutków przemocy domowej oraz rozwodu rodziców.
 4. Poznanie przepisów prawnych i wynikających z nich działań koniecznych w przypadku stwierdzenia przemocy wobec dziecka.
 5.  Zapoznanie z procedurą Niebieskie Karty.
Program
 1. Zapoznanie ze statystykami i pojęciem przemoc w rodzinie.
 2.  Rodzaje przemocy wobec dzieci i jej skutki.
 3.  Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie: instytucje, procedury, przepisy.
 4.  Postępowanie według procedury Niebieskie Karty.
 5.  Zapoznanie z pojęciem i statystykami rozwodu.
 6.  Społeczne i psychologiczne następstwa w życiu dziecka w wyniku rozpadu małżeństwa rodziców.
 7.  Zadania i obowiązki dyrektorów placówek oświatowych w świetle problemów rodzinnych dzieci i młodzieży-konkluzja.
Prowadzący

Praktyk, edukator z wieloletnim doświadczeniem na rynku edukacyjnym.

Czas trwania oraz cena szkolenia uzgadniane są indywidualnie z klientem.