Zadania i obowiązki nauczycieli w obliczu zmian oświatowych i kodeksu pracy.

Zadania i obowiązki nauczycieli w obliczu zmian oświatowych i kodeksu pracy.

Cele:
Teoretyczne i praktyczne wprowadzenie do zagadnienia, aby praktycznie stosować przepisy wynikające ze zmian oświatowych i kodeksu pracy.
 

 

Program:
1.  Ocena pracy nauczyciela.
2.  Umowa o pracę, zmiana warunków pracy.
3.  Obowiązki pracownika i pracodawcy.
4.  Dyscyplina.
5.  Czas pracy i urlopy.
6.  Stanowiska kierownicze w oświacie.
7.  Wynagrodzenie nauczycieli.
8.  Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
 
 

Prowadzący:
Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Trenerka z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń i  wykładów z zakresu nauk prawnych, społecznych i metodologii pracy w grupie. Stale współpracuje m. in. z Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce. Posiada praktyczne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, dydaktyki akademickiej, doradztwie oraz w wdrażaniu przepisów prawnych z zakresu: ochrony danych osobowych (RODO), prawa pracy, zatrudniania cudzoziemców, umów cywilnoprawnych, prawa ubezpieczeń społecznych w firmach, urzędach i instytucjach.

 

Czas trwania oraz cena szkolenia uzgadniane są indywidualnie z klientem.