Zapraszamy na szkolenie: „Założenia i cele Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Doświadczenie ruchu i kontaktu fizycznego przez dzieci z autyzmem w pracy metodą W. Sherborne.”

Zapraszamy na szkolenie: „Założenia i cele Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Doświadczenie ruchu i kontaktu fizycznego przez dzieci z autyzmem w pracy metodą W. Sherborne.”

logo1

 

 

 

 

 

 

 

 

Cel ogólny:  Zapoznanie z założeniami i strukturą zajęć prowadzonych Metodą Ruchu Rozwijającego i jej wykorzystaniem w pracy z dzieckiem z ASD.
 
Cele szczegółowe:
Rozwijanie umiejętności wykorzystania Metody Ruchu Rozwijającego we wspomaganiu rozwoju dziecka. Poznanie możliwości zastosowania Metody Ruchu Rozwijającego w terapii zaburzeń neurorozwojowych. Doskonalenie umiejętności obserwacji rozwoju dziecka z zastosowaniem Metody Ruchu Rozwijającego.
 
Uczestnik po szkoleniu:

 • określa podstawowe założenia i cele Metody Ruchu Rozwijającego,
 • opisuje potrzeby dziecka w wieku przedszkolnym i dziecka z zaburzeniami neurorozwojowymi ASD
 • wyjaśnia zasadność zastosowania Metody Ruchu Rozwijającego w pracy z dzieckiem ASD
 • wymienia i opisuje kolejne sekwencje realizowane podczas sesji ruchowych,
 • wskazuje i omawia kategorie ruchu w Metodzie Ruch u Rozwijającego,
 • wykonuje podczas sesji kolejne ćwiczenie i określa ich cel,
 • projektuje zabawy z wykorzystaniem elementów Ruchu Rozwijającego,
 • tworzy scenariusz zajęć w oparciu o Metodę Ruchu Rozwijającego,
 • stosuje poznaną metodę w praktyce przedszkolnej.

Program:

1. Założenia i cele Metody Ruchu Rozwijającego  Weroniki Sherborne.
2. Struktura zajęć prowadzonych Metodą Ruchu Rozwijającego.
3. Kategorie ruchu w Metodzie Ruchu Rozwijającego.
4. Zastosowanie Metody Ruchu Rozwijającego w pracy z dzieckiem przedszkolnym .
5. Wykorzystanie Metody Ruchu Rozwijającego w pracy z dzieckiem z ASD
6. Propozycje ćwiczeń do zajęć opartych na Metodzie Ruchu Rozwijającego z uwzględnieniem dzieci z ASD:

 • sesja ruchowa I – ćwiczenia rozwijające świadomość osoby,
 • sesja ruchowa II – ćwiczenia kształtujące świadomość schematu ciała,
 • sesja ruchowa III – ćwiczenia kształtujące świadomość przestrzeni,
 • sesja ruchowa IV – ćwiczenia na relacji „z” (relacja opiekuńcza),
 • sesja ruchowa V – ćwiczenia na relacji „przeciwko” (relacja mocy i energii),
 • sesja ruchowa VI – ćwiczenia oparte na relacji „razem” (relacja partnerska),
 • sesja ruchowa VII – ruch kreatywne,
 • sesja ruchowa VIII – zabawy z rekwizytem.

7. Projektowanie scenariuszy zajęć w oparciu o Metodę Ruchu Rozwijającego uwzględniające dzieci z ASD.

 

 

Metody pracy: ćwiczenia i zabawy ruchowe, dyskusja.

 

Formy pracy: praca w grupach, praca w parach, analiza dokumentów.

 

Czas trwania szkolenia: 16 godz. dydaktycznych

 

Koszt szkolenia: 490  zł +VAT
 
                                                                 
Prowadzący:
Trener I stopnia, nauczyciel dyplomowany i były dyrektor szkoły. Ukończyła specjalistyczny kurs trenerski  w Szkole Twórczego Myślenia w Krakowie. Trenerka współpracująca z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie w ramach projektu „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach” , „Jak wspomagać szkoły w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych” oraz z Erą Ewaluacji w projekcie „Program wzmacniania efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły etap 3”. Certyfikowana trenerka i specjalistka z zakresu postępowania w sytuacji zagrożenia w placówkach oświatowych, prowadząca szkolenia w ramach  projektu pilotażowego MEN „Bezpieczna szkoła. Bezpieczna przyszłość“. Autorka scenariuszy i materiałów w zakresie planowania i monitorowania pracy nauczyciela i dyrektora oraz kształtowania kompetencji kluczowych w przedszkolu. Lider zmian pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych ( certyfikat MEN).Trener Kinezjologii Edukacyjnej metodą Paula Dennisona. Specjalizuje się  również w szkoleniach z umiejętności osobistych jako  Praktyk Programowania Neuro – Lingwistycznego, Praktyk Pure Mind Coaching. Posiada certyfikat Praktyka Programowania Neuro – Lingwistycznego Biznesie oraz Menedżer Wyższego Szczebla. Ukończyła studia wyższe magisterskie w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy oraz studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne z zakresu: oligofrenopedagogiki, organizacji i zarządzania oświatą, terapii pedagogiczne oraz liczne kursy trenerskie doskonalące warsztat. Autorka innowacji pedagogicznych i programów.