Zarządzania własnym rozwojem i karierą zawodową, z uwzględnieniem życia rodzinnego i osobistego.

Zarządzania własnym rozwojem i karierą zawodową, z uwzględnieniem życia rodzinnego i osobistego.

Cele: Określenie swoich mocnych stron i talentów. Zwiększenie świadomości na temat swojego potencjału. Podniesienie umiejętności zarządzania emocjami i budowania celów. Poznanie nowych narzędzi i metod planowania zadań. Udoskonalenie wybranych umiejętności przydatnych w codziennej pracy i życiu osobistym.

Program:

  1. Moje zasoby – Jak odkryć swoje mocne strony i talenty?
  2. Stres i wypalenie zawodowe – Jak radzić sobie ze stresem?
  3. Strategie i techniki wyrażania emocji – Jak kontrolować własne emocje?
  4. Psychologia motywacji – Jak zwiększyć swoją motywację?
  5. Skuteczność i techniki planowania – Jak osiągnąć wyznaczone cele?
  6. Organizacja czasu pracy – Jak efektywnie zarządzać czasem?


    Czas trwania oraz cena szkolenia uzgadniane są indywidualnie z klientem.