Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli - KALENDARZ SZKOLEŃ OTWARTYCH I KONFERENCJI 2020/2021

 

 

 

  Lp.

Temat szkolenia otwartego

Warszawa

 Poznań         Katowice  

Wrocław

e-learning

    Cena   

1.

Nauczanie hybrydowe jako wyzwanie współczesnej szkoły.

Szkolenie również w wersji e-learning!

20.10.2020                         09.10.2020                 22.10.2020                 27.10.2020                  28.10.2020

370 zł +VAT;

250zł+VAT dla szkolenia e-learningowego

2.

Metodyka kształcenia zdalnego - jak zamienić lekcje stacjonarne na zdalne - tworzenie scenariuszy.

Szkolenie również w wersji e-learning!

20.10.2020 09.10.2020 22.10.2020 27.10.2020 28.10.2020

370 zł +VAT;

250zł+VAT dla szkolenia e-learningowego
3. Świat dziecka ze spektrum autyzmem i zespołem Aspergera. Dostosowanie wymagań i konstruowanie indywidualnych programów edukacyjnych – terapeutycznych. (5 godz.) - 23.10.2020 26.10.2020 29.10.2020 28.10.2020 370 zł +VAT
4. Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży oraz ich profilaktyka. (5 godz.) 06.11.2020 16.12.2020 18.12.2020 20.11.2020   370 zł +VAT 
5

Nauczyciel i uczeń w sieci- I Ty możesz zostać przestępcą komputerowym?  (5 godz.)

20.11.2020

23.10.2020 05.10.2020 11.12.2020    370 zł +VAT
6. STUDIUM TRENERSKIE. (80 godz.)

07-08.11.2020;

21-22.11.2020; 05-06.12.2020; 19-20.12.2020

        3490 zł +VAT

 

Szkolenia e-learning odbywają się na platformie zdalnego nauczania ROE.

 

 "W przypadku doskonalenia zawodowego oraz gdy jest finansowane przynajmniej w 70% ze środków publicznych,

podmiot zgłaszający na szkolenie jest zwolniony z podatku VAT - w tym celu należy wraz z formularzem przesłać oświadczenie".

Oświadczenie do pobrania pdf / word