KALENDARZ SZKOLEŃ OTWARTYCH I KONFERENCJI 2020/2021

KALENDARZ SZKOLEŃ OTWARTYCH I KONFERENCJI 2020/2021

 

 

 

 

  Lp.

Temat szkolenia otwartego

Warszawa

 Poznań         Katowice  

Wrocław

e-learning

    Cena   

1.

Nauczanie hybrydowe jako wyzwanie współczesnej szkoły.

Szkolenie również w wersji e-learning!

20.10.2020                        09.10.2020                22.10.2020                27.10.2020                 28.10.2020

370 zł +VAT;

250zł+VAT dla szkolenia e-learningowego

2.

Metodyka kształcenia zdalnego – jak zamienić lekcje stacjonarne na zdalne – tworzenie scenariuszy.

Szkolenie również w wersji e-learning!

20.10.202009.10.202022.10.202027.10.202028.10.2020

370 zł +VAT;

250zł+VAT dla szkolenia e-learningowego

3.Świat dziecka ze spektrum autyzmem i zespołem Aspergera. Dostosowanie wymagań i konstruowanie indywidualnych programów edukacyjnych – terapeutycznych. (5 godz.)23.10.202026.10.202029.10.202028.10.2020370 zł +VAT
4.Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży oraz ich profilaktyka. (5 godz.)06.11.202016.12.202018.12.202020.11.2020 370 zł +VAT 
5

Nauczyciel i uczeń w sieci- I Ty możesz zostać przestępcą komputerowym?  (5 godz.)

20.11.2020

23.10.202005.10.202011.12.2020  370 zł +VAT
6.STUDIUM TRENERSKIE. (80 godz.)

07-08.11.2020;

21-22.11.2020; 05-06.12.2020; 19-20.12.2020

    3490 zł +VAT
Szkolenia e-learning odbywają się na platformie zdalnego nauczania ROE.