RODN JEST PLACÓWKĄ AKREDYTOWANĄ.

Informujemy, że  Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli otrzymał akredytację, zgodnie z zapisami art. 320 ust. 1 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe i rozporządzenia Ministra

Czytaj więcej »