Nauczanie hybrydowe jako wyzwanie współczesnej szkoły.

Aktualna sytuacja wymaga dedykowanej wiedzy w obszarach cyfrowych i rozwijaniu kompetencji cyfrowych. Placówki edukacyjne przechodzą transformację, prowadzą naukę w trybie zdalnym lub hybrydowym. Istnieją też placówki które nauczanie zdalne stosują jako wsparcie w stacjonarnym nauczaniu. Narzędzi na rynku jest wiele, nasza propozycja pokazuje rozwiązania trzech narzędzi, które mogą stanowić całość nauczania zdalnego, bez dodatkowych aplikacji […]

Metodyka kształcenia zdalnego – jak zamienić lekcje stacjonarne na zdalne – tworzenie scenariuszy.

Cele szkolenia: Po szkoleniu uczestnicy: Zapoznają się z różnicami kształcenia tradycyjnego a zdalnego Nabędą umiejętności łączenia kompetencji cyfrowych i możliwości rozwiązać e-learningowych w kształceniu stacjonarnym Nauczą się projektować zajęcia zdalnie, aby osiągnąć porównywalny efekt do zajęć stacjonarnych. Program szkolenia: 1. Psychologiczno-pedagogiczne aspekty kształcenia na odległość motywacja w kształceniu zdalnym zagrożenia wychowanie w edukacji zdalnej nauczanie […]

Metoda Webquest’u w rozwoju kompetencji cyfrowych.

Cele:1. Zdobycie umiejętności stosowania webquest’u jako metody do celowego i bezpiecznego korzystania z Internetu.2. Przygotowanie ucznia do efektywnego korzystania z TIK w procesie uczenia .3. Zrozumienie roli nauczyciela w konstruowaniu zadań webquest. Program: Zmiany w zapisach prawnych kompetencji cyfrowej w najnowszych zaleceniach Parlamentu Europejskiego i nowej podstawie programowej. Bezpieczeństwo korzystania z Internetu – raport z […]

Realizacja podstawy programowej z matematyki z GeoGebrą.

Cele: Zapoznanie z programem GeoGebra i jego możliwościami w dydaktyce matematyki. Nabycie praktycznych umiejętności związanych z planowaniem, przygotowaniem i przeprowadzeniem zajęć z wykorzystaniem programu GeoGebra. Rozwój kompetencji matematycznych uczniów, poprzez odkrywanie twierdzeń i prawidłowości Program: GeoGebra – nowatorska metoda aktywizująca i jej skuteczność dydaktyczna na lekcji matematyki. Tworzenie konstrukcji geometrycznych i rysowanie wykresów funkcji. Tworzenie […]

Kahoot – nowoczesne nauczanie i uczenie się matematyki.

Cele: Poznanie możliwości edukacyjnych platformy Kahoot. Kształcenie kompetencji matematycznych. Umiejętne wykorzystanie platformy Kahoot do: aktywowania uczniów, wyrabiania umiejętności współpracy i uczenia się przez działanie. Realizowanie podstawy programowej z wykorzystaniem TIK. Program:1. Rejestracja i zakładanie konta na platformie Kahoot. Pobieranie aplikacji na telefon.2. Tworzenie quizów na platformie Kahoot. Dodawanie zdjęć i filmów.3. Kody ID. Rozpoczynamy quizowanie.4. […]